Browse Source

Initial commit

main
Kim Grytøyr 3 months ago
commit
ea6e5fe98e
Signed by: kim GPG Key ID: 759EF8C94E0B45B7
 1. 6
    .gitignore
 2. 6
    archetypes/default.md
 3. 231
    config.yaml
 4. 42
    deploy.sh
 5. 1
    themes/hugo-devresume-theme

6
.gitignore

@ -0,0 +1,6 @@
.DS_Store
.sync.log
.changed-files
.paths
public/
run.sh

6
archetypes/default.md

@ -0,0 +1,6 @@
---
title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
date: {{ .Date }}
draft: true
---

231
config.yaml

@ -0,0 +1,231 @@
baseURL: 'https://cv.kim.grytoyr.io/'
languageCode: 'no'
defaultContentLanguage: 'no'
title: Kim Grytøyr
theme: hugo-devresume-theme
languages:
'no':
title: 'Kim Grytøyr'
weight: 1
'en':
title: 'Kim Grytøyr'
weight: 2
params:
author: Kim Grytøyr
description: My CV
primaryColor: '#3b6298'
textPrimaryColor: '#292929'
profile:
enable: true
name: Kim Grytøyr
tagline: Senior systemutvikler
avatar: portrait.jpg
contact:
enable: true
location: 'Bodø'
list:
- icon: fas fa-phone-square
url: 'tel:+4795810100'
text: +47 958 10 100
- icon: fas fa-envelope-square
url: 'mailto:kim@grytoyr.io'
text: kim@grytoyr.io
- icon: fas fa-globe
url: 'https://kim.grytoyr.io'
text: kim.grytoyr.io
skills:
enable: true
list:
- title: Teknisk
items:
- details: Elixir & Phoenix
level: 7
- details: Javascript
level: 8
- details: Node.js
level: 8
- details: React
level: 8
- details: React Native
level: 6
- details: HTML & CSS
level: 9
- details: PHP
level: 9
- details: Python
level: 6
- details: C#
level: 4
- details: NSQ
level: 7
- details: Redis
level: 5
- details: Bash
level: 7
- details: Flutter
level: 9
- details: MySQL
level: 8
- details: Docker
level: 5
- details: Utvikle og publisere apper for iOS og Android
level: 8
- title: Verktøy og tjenester
items:
- details: Git
level: 8
- details: Buildkite
level: 6
- details: AWS
level: 5
- details: Icinga2
level: 7
- details: Netaxept
level: 7
- details: Slack
level: 9
- details: Wordpress
level: 7
- details: Craft CMS
level: 5
- title: Profesjonelt
items:
- details: Gode kommunikasjonsevner
- details: Løsningsorientert
- details: Samarbeider godt med andre
education:
enable: false
list:
- degree: ''
university: ''
dates: ''
awards:
enable: false
list:
- name: ''
body: ''
date: 2019
languages:
enable: true
list:
- name: Norsk
level: Morsmål
- name: Engelsk
level: Flytende
interests:
enable: true
list:
- name: Sjakk
- name: Fotografering
- name: Spillutvikling
summary:
enable: true
text: >-
Jeg er en allsidig systemutvikler med nærmere 20 års erfaring med utvikling i forskjellige språk og
rammeverk. Det å se og forstå behovet, for deretter å omsette denne forståelsen til et ferdig produkt,
er det jeg ser på en som en av mine største styrker. Jeg lærer nye ting raskt og er selvgående. På arbeidsplassen,
enten det er i et kontorlokale eller i et videomøte, bidrar jeg med godt humør og en god dose tørr humor.
experience:
enable: true
list:
- title: Backend-utvikler
dates: februar 2021 - nå
company: Dekode Interaktiv AS
link: https://dekode.no
details: >-
Dekode Interaktiv er et relativt stort WordPress-byrå som leverer nettsider til større kunder i Norge,
som for eksempel Høyre, Redd Barna, Kreftforeningen og Kirkens bymisjon. Jeg jobber hovedsakelig med
backend-oppgaver og integrasjoner mot eksterne tjenester som for eksempel Finn, Google Docs, og CRM-systemer.
items:
- details: Backend- og integrasjonsutvikling i PHP
- details: Frontendutvikling i React
- title: Utviklingsleder og medeier
dates: 2011 - januar 2021
company: iBooking AS
link: https://info.ibooking.no
details: >-
Fra 2011 jobbet jeg som utvikler, og fra 2015 som utviklingsleder, i iBooking AS. iBooking leverer
bookingsystem, innmelding på nett og en rekke andre tjenester til treningssentre over hele Norge. Jeg har hatt
en rekke forskjellige oppgaver i bedriften, blant annet videreutvikling av systemet, prosjektledelse, support
og mye kundekontakt.
items:
- details: Backendutvikling i PHP og Elixir/Phoenix
- details: Frontendutvikling i React
- details: Apputvikling i React Native
- details: Prosjektplanlegging og -ledelse
- title: Innehaver
dates: 2020 -
company: Grytøyr Dev
link: https://dev.grytoyr.io
details: >-
Jeg er innehaver av et enkeltpersonforetak hvor jeg tidvis påtar meg enkelte mindre utviklingsoppgaver privat.
items:
- details: Systemutvikling
- details: Flutter, Craft CMS, Elixir/Phoenix, Wordpress
- title: Medeier
dates: 2019 -
company: Trimpoeng AS
link: https://info.trimpoeng.no
details: >-
Jeg er medeier i Trimpoeng AS. Trimpoeng ble til som et produkt i iBooking AS i 2015. Siden oppstarten og frem
til høsten 2020 har Trimpoeng bidratt til mer enn seks millioner turopplevelser i Norge. Appen som har
sørget for å gjøre dette mulig er utviklet av meg. Senere har produktet blitt skilt ut i et eget selskap
som jeg nå er medeier i. Høsten 2020 ble en helt ny app skrevet i Flutter lansert, og jeg har vært involvert
i store deler av utviklingen av denne. Jeg jobber fortsatt med å videreutvikle denne appen.
items:
- details: Backendutvikling i PHP og Elixir/Phoenix
- details: Apputvikling i Appcelerator (2015-2020)
- details: Apputvikling i Flutter (2019-)
- details: 'Blogging, se [https://blogg.trimpoeng.no/author/kim/](https://blogg.trimpoeng.no/author/kim/)'
- title: Eier, daglig leder og utvikler
dates: 2004 - 2015
company: Nettintro ANS
details: >-
Jeg startet i 2004 et firma sammen med to andre som skulle utvikle og selge en publiseringsløsning
for små og mellomstore bedrifter. All utvikling ble gjort av meg. Frem til 2008 jobbet jeg deltid
med dette, men fra desember 2008 gikk jeg over til å jobbe fulltid med Nettintro. Publiseringsløsningen
er utviklet i PHP.
items:
- details: Administrativt arbeid (regnskapsføring m.m.)
- details: Utvikling av publiseringsløsning i PHP
- details: Salg, support og øvrig kundeoppfølging
projects:
enable: true
list:
- title: WordPress Docker
meta: Open Source
tagline: >-
Jeg trengte en enkel måte å sette opp en ny WordPress-nettside på, og lagde derfor et Docker-oppsett
som er integrert med Visual Studio Code sin Remote Containers-extension.
link: https://src.grytoyr.io/kim/wordpress-docker
- title: npaste
meta: Open Source
tagline: >-
Jeg er opptatt av personvern og sikkerhet, noe som har resultert i utviklingen av
npaste. Dette er en enkel pastebin-server og -klient for tekst og bilder. Alt av innhold
kan ende-til-ende-krypteres ved hjelp av GPG.
link: https://src.grytoyr.io/kim/npaste
information:
enable: true
list:
- title: Fakta
details: 'Født i [Steigen kommune](https://steigen.kommune.no) i 1985. Bor nå i Bodø. Har to barn på 11 og 13 år.'
- title: Interesser
details: '[Sjakk](https://lichess.org/@/kimgrytoyr), fotografering, [spillutvikling](https://ldjam.com/users/ramlefant/games).'
social:
enable: true
list:
- icon: fab fa-github-square
url: //github.com/kimgrytoyr
title: kimgrytoyr
- icon: fab fa-linkedin
url: //linkedin.com/in/kim-grytøyr-10a56210
title: Kim Grytøyr
- icon: fab fa-twitter-square
url: //twitter.com/kimgrytoyr
title: '@kimgrytoyr'
- icon: fab fa-mastodon
url: //fosstodon.org/@kimgrytoyr
title: '@kimgrytoyr'

42
deploy.sh

@ -0,0 +1,42 @@
#!/bin/bash
distribution_id="E1B9KWNF6O30FL" # Cloudfront distribution ID
bucket_name="kim-grytoyr-io" # S3 bucket name
# Clean the public folder, Hugo doesn't do this for you
echo "Cleaning public folder.."
rm -rf ./public
# Build the website
echo "Building website.."
hugo >/dev/null
# Sync with S3 bucket. Delete from S3 if necessary, and only use file size for matching files
echo "Deploying to S3 bucket $bucket_name.."
aws s3 sync ./public s3://$bucket_name --delete --size-only > .sync.log
# Truncate temporary files
echo "Creating list of changed files.."
> .changed-files
> .paths
# Parse the log from S3 sync and remove everything but paths
while read -r line
do
echo $line | sed "s/^.*$bucket_name//" | tr -d '[:blank:]' >> .changed-files
done < .sync.log
# Replace the newlines with spaces for --path flag
tr '\r\n' ' ' < .changed-files > .paths
# Check if .paths is empty
if [ ! -s .paths ]
then
# No changes made
echo "No changes, nothing to invalidate.."
else
# Changes made. Invalidate changed paths in Cloudfront
echo "Invalidating cache.."
aws cloudfront create-invalidation --distribution-id $distribution_id --paths $(cat .paths) /index.html >/dev/null
fi
echo "Deployed!"

1
themes/hugo-devresume-theme

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit ccd34cdca3b8316eaee6aaaad209ec002aa1d9af
Loading…
Cancel
Save