2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Kim Grytøyr d1171f09d1
Minor text changes and changed signed files extenstion to txt před 2 roky
  Kim Grytøyr a8fae8445d Added signature to posts před 2 roky