Преглед на файлове

Added readme file

tags/0.0.2^0
Kim Grytøyr преди 1 година
родител
ревизия
253ddd9da5
Подписан от: kim <kim@grytoyr.io> GPG ключ ID: 759EF8C94E0B45B7
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
# npaste-sublime
This plugin lets you upload the selected region(s) to an [npaste](https://src.grytoyr.io/kim/npaste) server.

Зареждане…
Отказ
Запис