Переглянути джерело

Added readme file

tags/0.0.2^0
Kim Grytøyr 1 рік тому
джерело
коміт
253ddd9da5
Підписано: kim <kim@grytoyr.io> Ідентифікатор GPG ключа: 759EF8C94E0B45B7
1 змінених файлів з 2 додано та 0 видалено
  1. +2
    -0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Переглянути файл

@@ -0,0 +1,2 @@
# npaste-sublime
This plugin lets you upload the selected region(s) to an [npaste](https://src.grytoyr.io/kim/npaste) server.

Завантаження…
Відмінити
Зберегти