Simple Sublime Text 3 plugin that adds support for uploading the selected regions of a file, or the whole file if nothing is selected, to an npaste server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
59 B

  1. {
  2. "*": {
  3. "*": [
  4. "requests"
  5. ]
  6. }
  7. }