Simple Sublime Text 3 plugin that adds support for uploading the selected regions of a file, or the whole file if nothing is selected, to an npaste server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
70 B

  1. {
  2. "install": "messages/install.txt",
  3. "0.0.5": "messages/0.0.5.txt"
  4. }