Simple Sublime Text 3 plugin that adds support for uploading the selected regions of a file, or the whole file if nothing is selected, to an npaste server.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Kim Grytøyr 0ea07475ac
Removed namespace from npaste settings
1 rok temu
..
npaste.sublime-settings Removed namespace from npaste settings 1 rok temu